"> سلام - فتوبلاگ بنیامین جوادی
سلام  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 

روبرویت نشستم 

بی آنکه چشمهایت سخنی بگویند 

نبودنت را باور کردم 

اما نیمکت ها هنوز گرم از حضورت بودند ...