"> حافظیه - فتوبلاگ بنیامین جوادی
حافظیه  چاپ
تاریخ : یکشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 

 

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی  

من از آن روز که در بند تو ام آزادم ...